Ambientadors i absobents de la humitat

Ambientadors i absorbents d’humitat per a la teva llar. Discrets i decoratius per a fer joc amb el teu estil.