Dret de desistiment per a consumidors

Dret de desistiment

Vosté té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què vostè o un tercer indicat per vostè, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, vosté ens haurà de notificar a:

 • SES VERNES, S.L.
 • Fornaca, 19, 1º-1ª
 • 17300 BLANES
 • 675 905 386
 • web@laferreteria.shop

la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, tot i que el seu ús no és obligatori. Vosté també disposa de l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre web Sol·licitut de devolució Si fa servir aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple per correu electrònic) la recepció d’aquest desistiment. Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans del venciment del termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per la seva part, li retornarem tots els pagaments rebuts per la seva part, incloses les despeses d’entrega (amb l’excepció de les despeses adicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a molt trigar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix medi de pagament fet servir per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè disposi expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Vostè ens haurà de retornar o entregar-nos directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a molt trigar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en que ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels bèns.

Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable en els contractes que es refereixin a:

 • El suministre de béns el preu del qual depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que es puguin haver produït durant el període de desistiment.
 • El suministre de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats.
 • El suministre de bènes que puguin deteriorar-se o caducar ràpidament.
 • El suministre de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o higiene i que hagin estat desprecintats després de l’entrega.
 • El suministre de béns que després de l’entrega i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indisociable amb altres béns.
 • El suministre de grabacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després de l’entrega.
 • La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat executat completament, amb previ consentiment del consumidor i usuari.

Formulari de desistiment:

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent/s producte/s:

hbspt.forms.create({ region: “na1”, portalId: “19577787”, formId: “87ec19ec-e7b0-440d-b7b0-6947bb86c4da” });