Dret de desistiment per a consumidors

Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en que vostè o un tercer indicat per vostè, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, vostè deurà notificar-nos a:

 • La Ferreteria – laferreteria.cat
 • C/Raval 10, Blanes, 17300 (Girona)
 • 972 35 01 00
 • web@laferreteria.cat

la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Així, vostè té la opció de complimentar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web https://laferreteria.shipping-portal.com/rp/. Si escull aquesta opció, li comunicarem sense retràs en un suport durador (per exemple per correu electrònic) la recepció del seu desistiment.

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap retràs indegut i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que vostè disposi expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns sense cap retràs indegut i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 • El subministrament de béns o prestació de serveis el preu dels quals depengui de les fluctuacions del mercat financer que el empresari no pugui controlar i que es puguin haver produït durant el període de desistiment.
 • El subministrament de béns confeccionats conforme a las especificacions del consumidor o clarament personalitzats.
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar ràpidament.
 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o higiene i que hagin sigut desprecintats després del lliurament.
 • El subministrament de béns que després de l’entrega i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
 • El subministrament de gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin sigut desprecintats pel consumidor i usuari després de l’entrega.
 • La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi sigut executat completament, amb previ consentiment del consumidor i usuari.

Model de formulari de desistiment

*(només ha d’emplenar el present formulari si desitja desistir del contracte).

A l’atenció de La Ferreteria

– laferreteria.cat, C/Raval 10, 17300 Blanes, web@laferreteria.cat, Tel: 972 35 01 00

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent/s producte/s:

[wpforms id=”65934″]