Tractament de l'aigua

Productes i aparells d’última generació per al tractament de l’aigua; filtres, aparells d’osmosi i descalcificadors.