NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA

Normativa Bàsica

EN – 149: Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares facials filtrants de protecció contra partícules. Requisits, assajos, marcat. (EPI III o equips de protecció individual de categoria III).

Definició

Una màscara facial autofiltrant cobreix el nas, la boca i el mentó i pot constar de vàlvula de exhalació. En major part compta amb material filtrant o inclou un adaptador facial en el qual el filtre principal constitueix una part inseparable de l’equip. Aquest equips, per tant, estan dissenyat per a garantir la protecció contra aerosols sòlids i líquids.

TLV (Valor límit d’exposició): Representa la concentració d’una substància en suspensió en l’aire per sota de la qual es considera que gairebé tots els treballador poden exposar-se repetidament cada dia sense patir efectes adversos per a la seva salut.

Classificació

  • FFP1: Protecció contra partícules no tòxiques i en concentracions fins a 4,5xTLV. Ús: Pols i boirum amb carbonat càlcic, ciment, farina, cotó, carbó, olis vegetals i minerals..

 

  • FFP2: Són partícules tòxiques de baixa i mitjana toxicitat en concentracions fins a 12xTLV. Ús: Pols i boirum de carbonat càlcic, silicat de sodi, grafit, guix, quars, sílice, alumini, vanadi, crom, manganès, molibdè…

 

  • FFP3: Són partícules tòxiques de baixa, mitjana i alta toxicitat, sòlids radioactius i aerosols, en concentracions fins a 50xTLV. Ús: Pols i boirum de carbonat càlcic, silicat de sodi, grafit, guix, quars, sílice, alumini, vanadi, crom, manganès, molibdè, aerosols líquids, boirum d’olis, pols i fums de metall…

 

  • Vàlvula d’exhalació (V): La vàlvula d’exhalació minimitza l’acumulació d’aire calent i humitat a l’interior de la màscara facial reduint l’esforç necessari per l’exhalació.

 

  • “Test de Dolomitas” (D): Correspon a màscares facials considerades aptes per a més de 8 hores d’ús.