Estufes de gas exterior

Les estufes de gas exterior són la solució per rendibilitzar la terrassa del restaurant, bar o cafeteria, fent-la servir tot l’any.

Escull el model que més et convé segons el seu consum, potència, decoració, alçada…

Descobreix els models amb les diferents característiques en aquesta secció, compara’n les potències i el consum.  Si voleu saber quina és l’estufa que més escalfa, quant dura el gas en una estufa d’exterior o quins models d’estufa hi ha seguiu llegint…

Estufes de gas exteriors

Els restaurants, bars i cafeteries usen l'espai exterior disponible per ubicar les taules i així poder atendre més clients alhora que ofereixen un plus de servei al client.  El client gaudeix de l'aire lliure mentre pren el seu esmorzar, aperitiu o fins i tot el sopar.  Però, què passa quan el temps no acompanya?  Què fer quan comença a fer massa fred per estar a la terrassa?  Es desaprofitarà la inversió en taules, il·luminació, altres elements de la terrassa?

La solució són les estufes de gas exteriors.

Amb una mínima inversió es pot rendibilitzar totalment la terrassa, usant-la durant tot l'any.

Si estem d'acord en aquest punt la pregunta llavors és

Quina és l'estufa que escalfa més?

Podem fer servir la potència de l'estufa com a referència per resoldre aquesta pregunta.  La potència ve indicada en watts (W) o en quilovats (kW) sent per exemple 3,6 kW equivalent a 3600 W. D'aquesta manera podem comparar les potències de les diferents estufes de gas exteriors.  Però a més ens interessa saber l'alçada de treball, ja que, si una estufa desprèn calor a 2 metres d'alçada, serà indicada per a espais grans on la gent està dreta, mentre que una estufa que emeti la calor a 1,50 m ideal per posar entre dues o quatre taules on la gent està asseguda i sent bé la calor.  Escollir correctament l'alçada ens pot ajudar a estalviar consum de gas.

El que em porta a la pregunta següent.

Quant dura el gas en una estufa d'exterior?

El consum de gas també és una xifra que està a les característiques de l'estufa i ve expressada en grams per hora (g/h) així doncs, tenim que a mínima potència pot consumir, per exemple 350 g/h màxima potència arriba a consumir 900 g/h amb això fem el següent càlcul:

L'ampolla de gas propà normalment és de 11 kg que són 11.000 grams.  Si cada hora a potència mínima consumeix 350 g/h l'ampolla ens durarà 31 hores a raó de suposem 6 hores diàries.  Consumiríem una ampolla en 5 dies.  Tenint en compte que una ampolla costa sobre els 14€ estaríem gastant 2,80€ al dia per cada estufa que tinguem a la terrassa.

El mateix podríem fer a potència màxima:

900 g/h ens donaria per a 2 dies a raó de 6 hores al dia.  Això equival (si l'ampolla costa 14€) a 7€ al dia per estufa que tinguem posada a màxima potència.  Com és natural, no tindrem l'estufa a màxima potència, excepte un dia concret durant una estona, de manera que si fem una mitjana ens sortiria una despesa de 4,90 € al dia per estufa.

Quan ja tenim assumit el cost podem fer números sobre quantes estufes necessitem i quants esmorzars cal servir per amortitzar el consum de gas més la inversió en estufes.  Si tenim en compte que sense la inversió de les estufes els clients serien 0, fàcilment ens adonem que la inversió ens sortirà a compte.  Una altra cosa important a tenir en compte, segons el meu punt de vista, és el següent;  quan encenem l'estufa, l'efecte és immediat, no cal tenir-la encesa, a diferència de la climatització del local, que cal posar l'aire condicionat totes les hores per mantenir el clima adequat.  En aquest cas, podem tenir-les apagades ia mesura que arriben els clients les anem encenent.  Això ens ajuda a estalviar consum de gas.

Aleshores

Quins models hi ha d'estufa?  O Quin és el model d'estufa de gas exterior que necessito?

Principalment, els tipus que hi ha actualment són:

  • Els que porta cremador
  • Els que emeten una flama
  • Els tipus braser

Els que porten cremador.

Dels que porten cremador hi ha els tipus bolet, i els de tipus torre.  Les de tipus bolet són adequades per a espais grans on la gent està dreta.  Les tipus torre solen ser més baixes i són adequades per posar entre dues o quatre taules.  La calor es reparteix bé entre la gent que està asseguda.

Els que emeten una flama.

Aquests solen tenir la flama més baixa, encara que l'estufa sigui alta.  De manera que també són adequades per posar entre taules i la calor actua en la gent que està asseguda.  Són més decoratius que els que porten cremador.

Els tipus braser

Són com els de tipus flama, però hi ha unes pedres artificials que imiten un foc i li donen un valor decoratiu superior per a entorns on cal un toc especial.