Condicions generals de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE Contractació:

(en endavant també les Condicions Generals o CGC) :

D’una banda, el proveïdor dels productes, SES VERNES, S.L., el nom comercial del qual és La Ferreteria (en endavant també el prestador), amb domicili social a Fornaca, 19 1r, 17300 Blanes, Girona, N.I.F. B17331141, telèfon d’ atenció al client 675 905 386, i e-mail: weblaferreteria.shop, sent titular del lloc web laferreteria.shop exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d’una altra, l’Usuari – Client (en endavant l’Usuari), registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS Accepten el present document, i comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el que s’ha exposat aquí.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail weblaferreteria.shop perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web laferreteria.shop del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, per tal de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes s’han de consultar aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

Ses Vernes, S.L. no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part de l’Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits com ara targetes de memòria.

Ses Vernes, S.L no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda a la web.

La responsabilitat civil de Ses Vernes, S.L. pels productes subministrats queda limitada a l’import d’aquests, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Ses Vernes, S.L. per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits en la web laferreteria.shop, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web laferreteria.shop.

Ses Vernes, S.L. és una empresa especialitzada en la venda a distància de productes de ferreteria, jardí i càmping, cuina i llar, calefacció, ventilació, rebosteria creativa, taller i indústria i serveis de bústies. Ses Vernes, S.L. ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web. El prestador no té cap botiga física per a la venda dels seus productes.

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de laferreteria.shop està activa per a tot Espanya peninsular, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web laferreteria.shop es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web laferreteria.shop o, si ho desitja i demana, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Ses Vernes, S.L. es reserva el dret a fer canvis o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar aquesta comanda.

 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB laferreteria.shop:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada producte a la nostra web laferreteria.shop.


3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de laferreteria.shop estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents a laferreteria.shop es mostren en castellà i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client es pot fer en català o un altre idioma sempre indicant-lo abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.3 Disponibilitat dels productes: Hi pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes perquè aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la seva compra.

3.4 Dret d’Anul·lació: Ses Vernes, S.L. es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de laferreteria.shop. Per al cas que es detectés aquesta manca de qualitat, el servei d’Atenció al Client de Ses Vernes, S.L. li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és de l’agraïment del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l’any:L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les divuit (18:00) hores, quedant per al dia hàbil següent a Girona. Les comandes que es rebin els divendres es processaran perquè arribin els dies dilluns o primer dia hàbil, i els dies dissabte fins a les 10 del matí, seran lliurades els dilluns (o primer dia hàbil següent). Després d’aquesta hora seran processats els dies dilluns i entregats l’endemà hàbil, a península i l’estipulat en l’apartat corresponent per a comandes de fora de la península.

3.6 Frau: Si Ses Vernes, S.L. sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

S’informa que, de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir el producte fent-hi clic, i indicar “Comprar” perquè el producte s’afegeixi automàticament al “carret de compra”.
 2. Si es volen agregar més productes, haurà de seleccionar cadascun dels productes que desitges comprar.
 3. Per conèixer l’estat en què es troba el seu “Carretó” haurà de clicar sobre la icona que apareix a la part superior amb el disseny d’un carretó de compra. Un cop dins es desplegarà el llistat dels productes que hagi seleccionat durant la seva navegació. Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar en l’opció de “restar” perquè desaparegui del llistat del carretó de compra.
 4. Escollit/s el/s producte/s, haurà de clicar a la pestanya de “Passar Per Caixa”, per realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).

5. Se sol·licitarà una sèrie de dades personals per poder realitzar la comanda i el lliurament posterior, i després se sol·licitarà el consentiment de l’usuari per guardar les seves dades. Si el presta, es guarden i se li enviarà informació de productes si així ho permet, si no, les dades es perdran.

Haurà de revisar els controls de correu brossa i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

. Un cop hagi omplert les dades, podrà veure una casella de verificació que l’haurà de marcar, ja que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.

7. Per finalitzar el procés, haurà de clicar al botó Pagar que apareixerà al final de la pàgina i segons la modalitat de pagament escollida.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol mena d’error en l’adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a l’adreça d’e-mail que apareixerà a la web per procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant de qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web laferreteria.shop.

Ses Vernes, S.L. proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte weblaferreteria.shop, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular d’aquest.

Ses Vernes, S.L. posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia. Serà atès en el número habilitat per a això + 34 675 905 386 en horari de 09: 00 a 13: 00.

 1. POLÍTICA D’ENVIAMENT:

Els terminis d’enviament es realitzen en dies laborables de dilluns a divendres. Aquests terminis es podran veure afectats per festes locals o nacionals, especialment per Nadal, Reis o promocions especials com el Black Friday. Ses Vernes, S.L., atenent les dimensions o l’especificitat d’alguns dels productes, podrà modificar els terminis d’enviament i lliurament de les comandes.

Els productes es lliuraran en perfectes condicions en la direcció facilitada pel comprador en el moment de finalitzar la seva compra. L’enviament de les comandes es durà a terme mitjançant les nostres tarifes en funció del pes i destinació.

5.1 Adreça de tramesa:

Adreça de l’Enviament: El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per a quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

L’horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sens perjudici de l’anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra del prestador.

Els enviaments només es realitzen a destinacions d’Espanya Peninsular, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Ses Vernes, S.L. posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins del termini que figura a la nostra web amb data d’emissió de la confirmació de comanda.

5.2 Terminis de lliurament: El termini de lliurament sol estar comprès entre 1 i 3 dies hàbils depenent del producte, segons la població de destinació i la forma de pagament escollida. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del producte i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra el nostre Servei d’Atenció al Client podrà facilitar-te la informació de disponibilitat.

Si has demanat diversos productes en una mateixa comanda tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, cas en el qual podria rebre’ls en diferents dates. Tingui en compte que, davant la falta de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament del mateix contactant amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic:laferreteria.shop indicant el número de comanda.

5.3 Confirmació de l’enviament: En el moment del lliurament de la comanda al nostre transportista li enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat en realitzar la comanda. En la confirmació d’enviament li indicarem el número de seguiment corresponent perquè en pugui fer el seguiment a través del web del nostre transportista.

5.4 Danys en el lliurament: Els productes s’envien en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar immediatament amb la nostra línia d’Atenció al Client + 34 675 905 386 o a l’email web.laferreteria.shop per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

Igualment, si es detecten danys en el producte una vegada obert el bony estant l’embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella en la nostra línia d’Atenció al Client + 34 675 905 386 o a l’email web.laferreteria.shop.

 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga laferreteria.shop inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, el lliurament dels productes s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.

L’usuari rebrà la factura de la comanda en paper dins de l’embolcall o caixa d’enviament dels productes comprats a l’adreça de lliurament. Per al cas que l’usuari tingui preferència per la factura electrònica, s’haurà de donar consentiment per al seu enviament al correu electrònic facilitat.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase d’aquest.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està o no subjecte a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’Usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

 1. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del número de la targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els quals s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode” o “American Express”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa.

S’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur, ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant-ne la confidencialitat.

7.2 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: En el moment de finalitzar la comanda l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el número de comanda assignat i el nom de l’usuari en l’ordre de transferència. Per poder confirmar la comanda serà necessària realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, altrament serà cancel·lat en el nostre sistema.

7.3 PayPal: Un cop finalitzada la compra, si es tria aquesta forma de pagament, se’l redigirà al web oficial de PayPal on podrà fer el pagament. Una vegada efectuat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzada i s’enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. Pitjant el botó “Tornar a la web” tornarà a la web per veure la comanda i poder imprimir-lo.

PayPal codifica automàticament les dades confidencials amb ajuda de les tecnologies més avançades disponibles en el mercat. PayPal té les seves pròpies polítiques de privacitat i Ses Vernes, S.L. no té cap mena de responsabilitat sobre elles.

7.4 Apple Pay: Ara a Ses Vernes, S.L. pots pagar amb les seves credencials d’Apple Pay.

7.5 Contra reemborsament: La forma de pagament contra reemborsament és al lliurament de la comanda, quan l’empresa de transport li lliuri el paquet haurà de tenir l’import preparat de l’esmentada comanda per efectuar el pagament d’aquest, si no és així, el destinatari haurà de desplaçar-se a recollir la seva comanda a la companyia, així com després de 2 absents en la direcció de lliurament. El lliurament de les comandes únicament s’efectuarà en la direcció facilitada pel client en realitzar la comanda.

7.6 Pagament ajornat amb Klarna: Podrà fer els seus pagaments ajornats mitjançant l’aplicació Klarna fins a un màxim de 1500 € distribuïts en tres pagaments fraccionats.

7.7. Pagament ajornat amb Afterpay: Podrà fer els seus pagaments ajornats mitjançant l’aplicació Klarna fins a un màxim de 2000 € distribuïts en tres pagaments fraccionats.

 1. DRET DE DESISTIMENT:

8.1 Dret de desistiment: L’usuari té dret a l’exercici del dret de desistiment, i per a això compta amb un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte, sense penalització per al seu exercici; s’haurà de realitzar el reintegrament al consumidor de l’import total de la compra, és a dir, el preu del producte més les despeses d’enviament, dins dels 14 dies següents a l’exercici del dret de desistiment per part de l’usuari/consumidor. En relació amb les despeses d’enviament per a la devolució dels productes, aquestes aniran a càrrec de l’usuari-consumidor. L’exercici del dret de desistiment no està sotmès a cap formalisme. El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària segons la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament, sense que per això vegi limitat el seu dret a l’exercici d’aquell. Per dur a terme aquest dret de desistiment pot omplir aquest formulari amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del/s producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. Podrà remetre’ns-ho a través del mail weblaferreteria.shopo per correu postal (per qualsevol mitjà admès en dret), sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del/s productes per motius tècnics subjectes a la garantia d’aquest/s producte/s.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els quals li va ser lliurat, sense danys ni marques de desgast de cap mena, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a la direcció que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original, en cas que no sigui possible, el producte podria patir una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció del/s productes que envia, així com de les despeses derivades de l’enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de cap desgast i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, li reemborsarem l’import total de la compra.

Excepcions al dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 1. La prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, un cop el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 1. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 1. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 1. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 1. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

8.2 Devolució per error en la comanda per part de Ses Vernes, S.L.: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, a causa d’algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; Ses Vernes, S.L. correrà amb les despeses de recollida del producte tramès per error i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.

8.3 Comprovació de les Devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució aniran a càrrec de Ses Vernes, S.L. que, una vegada a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l’apartat.

En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem per escrit via mail indicant-li el contingut que falti.

 1. REINTEGRAMENTS:

Quan es produeixi la devolució (s’exerceixi de desistiment) es retornarà la quantitat pagada pel producte més despesa d’enviament. Les despeses de devolució aniran a càrrec del consumidor-usuari. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 dies naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

 1. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

10.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

Garantia de satisfacció: Si en el moment de rebre el producte i, abans d’exercir el dret de desistiment, a l’usuari no li convenç la compra pot optar per qualsevol d’aquestes opcions:

 1. bescanviar el producte per un val del mateix valor al producte comprat i retornat, per bescanviar-lo per un altre del mateix valor (si el preu del producte fos superior al del val, l’usuari haurà d’abonar la diferència),
 2. Canviar l’article per un altre, si el preu del producte fos superior al del producte canviat, l’usuari haurà d’abonar la diferència.

10.2 Garantía en cas de producte defectuós: En cas de producte defectuós, Ses Vernes, S.L. haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui), gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. Ses Vernes, S.L. respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament; el consumidor – usuari haurà d’informar Ses Vernes, S.L. de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat. Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 1. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï aquests comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant al telèfon d’Atenció al Client +34 675 905 386 o a través del nostre formulari de contacte.

ANNEX: DRET DE DESISTIMENT

A l’ atenció de:

Nom : SES VERNES, S.L.

NIF: B17331141

Adreça: Fornaca, 19 1r, 17300 Blanes, Girona

Telèfon: + 34 675 905 386

Correu electrònic: web@laferreteria.shop

Dades del bé/prestació a desistir:

Nº comanda/factura: _________________

Data comanda/factura: __________________________________________________

Data de recepció del producte: _________________

Descripció del producte: _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Dades del consumidor/usuari:

Nom: _________________________________________________________________

NIF: _________________

Domicili: _________________________________________________________________________________________________

Població: _________________________________________________________________________________________________

Telèfon: _________________

Correu electrònic: _________________

Dret de desistiment:

De conformitat amb l’article 68 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, li comunico que desisteixo del contracte de venda del bé/prestació descrita anteriorment, per la qual cosa agrairia que es posés en contacte amb les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:

Signatura del consumidor/usuari: