Política de privacitat

política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, li expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor / a o representant legal.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: SES VERNES, S.L. (també el prestador)

NIF: B17331141

Adreça postal: Fornaca, 19 1r, 17300 Blanes, Girona

Correu electrónico:info@sesvernes.com

SES VERNES, S.L., com a responsable dels llocs web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’ OBTENCIÓ DE LES DADES, QUINES DADES RECAVEM I LA SEVA FINALITAT:

Les dades que recollim, la forma en què les obtenim i la finalitat del tractament és la següent:

 1. Formularis de contacte i/o requeriment d’informació:
  • Dades requerides: nom, correu electrònic, número de telèfon.
  • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari
  • Legitimació: consentiment de l’ usuari
 2. Formulari de registre i creació de compte:
  • Dades requerides: correu electrònic
  • Finalitat: atendre la creació d’ un compte d’ usuari i pugui accedir a les funcionalitats del web
  • Legitimació: consentiment de l’ usuari
 3. Formularis de sol·licitud d’accés:
  • Dades requerides: nom d’ usuari i correu electrònic.
  • Finalitat: Gestionar les dades del seu perfil d’ usuari de la nostra intranet.
  • Legitimació: Consentiment de l’ interessat
 4. Xat web:
  • Dades requerides: nom, cognom, email.
  • Finalitat: Respondre de forma àgil i immediata a la seva sol.licitud d’ informació.
  • Legitimació: Interès legítim del responsable
 5. Si contracta la compra del producte a través de la nostra pàgina web:
  • Dades requerides: nom i cognoms, adreça, telèfon i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
  • Finalitat: contractació del nostre servei/compra del nostre producte
  • Legitimació: consentiment de l’ usuari
 6. Formulari per a venda a l’ engròs:
  • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon de contacte.
  • Finalitat: atendre la seva sol.licitud de contacte amb el nostre servei de venda a l’ engròs.
  • Legitimació: consentiment de l’ usuari
 1. Formulari de pèrdua de contrasenya:
  • Dades requerides: nom d’ usuari o correu electrònic.
  • Finalitat: facilitar-li un nou accés al seu perfil d’ usuari de la intranet.
  • Legitimació: consentiment de l’ usuari
 2. Formulari visiteu les nostres vinyes:
  • Dades requerides: nom i un correu electrònic.
  • Finalitat: contactar amb l’ usuari per concertar la visita de les nostres vinyes.
  • Legitimació: consentiment de l’ usuari
 1. Formulari de devolució:
  • Dades requerides: nom, cognom, telèfon.
  • Finalitat: atendre la seva petició de devolució dels productes.
  • Legitimació: consentiment de l’ usuari

10. Formulari d’inici de sessió:

 1. Dades requerides: correu electrònic.
 2. Finalitat: atendre la seva petició d’ inici de sessió a la intranet.
 3. Legitimació: consentiment de l’ usuari

11. Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries virtut de la legislació vigent

 1. Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, adreça, DNI, email, signatura
 2. Finalitat: dur a terme la gestió comercial fiscal i administrativa interna
 3. Legitimació: Consentiment de l’ interessat i relació contractual

12. WhatsApp: en l’apartat WhatsApp de la present política se’n detalla l’ús.

Les fotografies que estiguin penjades al web de productes i espais comercials són propietat de SES VERNES, S.L.

D’acord amb la LSSICE, SES VERNES, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les seves dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

SES VERNES, S.L. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioni tant a través dels llocs web serà allotjada en els servidors de SES VERNES, S.L., contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’ entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’ encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’ activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per realitzar una anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043 d’Estats Units ( ” Google “), en els seus servidors dels Estats Units.

Comunicació de xat en viu: s’ utilitza per al servei de comunicació de xat en viu: Hubspot Chat, ShopifyChat, WhatsApp Web i Telegram.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant SES VERNES, S.L.presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@sesvernes.com indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”.

Drets:

 • Dret d’ accés: permet a l’ interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
 • Dret d’ oposició: dret de l’ interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’ hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar el seu futur tractament, per a l’ exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’ interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’ acord amb l’ estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’ integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

XARXES SOCIALS

L’informem que SES VERNES, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de SES VERNES, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’ accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’ usuari.

SES VERNES, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’ administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’ activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que SES VERNES, S.L. consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, SES VERNES, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís dels llocs web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Ud. remet informació personal a través de la xarxa social, SES VERNES, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’ usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, se l’informa que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Informem que aquest és l’ únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, per la qual cosa no s’ acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’ un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

REMARKETING I RETARGETTING

El remàrqueting és un sistema que permet crear anuncis adaptats o personalitzats per als usuaris que, prèviament, van visitar una pàgina web i en aquest cas, nostra. Es tracta d’una solució associada a Google Adwords amb l’objectiu d’aconseguir un millor retorn de la inversió (ROI). El Remarketing insereix una cookie a l’ordinador de l’usuari i als sites afiliats a Google Adsense amb anuncis gràfics es mostri un baner del prestador.

El retargetting és la tècnica que s’utilitza per mostrar, en altres webs gràcies a un sistema de tracking, anuncis gràfics a un usuari que ha abandonat el nostre site sense completar un procés que desitjàvem que acabés (registre, compra, sol·licitud, etc.), aquests anuncis haurien d’estar principalment orientats a la conversió de l’objectiu de la nostra web.

La informació que recopilem gràcies a aquestes funcions és recollida per les cookies de Facebook, Twitter, Google Adword i Pinterest Ads. Pot conèixer les dades que recopilen aquestes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

• Facebook

• Twitter

• Pinterest Ads

• Google Adword

Si no desitja que aquesta informació sigui recopilada per aquestes cookies, inhabiliti l’ús de cookies de Google a través de la configuració d’anuncis de Google. També pot desactivar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de servei permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes. Les interaccions i la informació obtinguda pel prestador sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’ usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatives a les pàgines en què estiguin instal·lats.

FACEBOOK ADS

La web del prestador utilitza Facebook ads, que és la plataforma de publicitat de Facebook. Aquesta permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

• Lloc

• Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

• Interessos (activitats, aficions, etc.)

• El que compren a internet i per altres canals.

• Etc.

Des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Facebook Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat. En cap cas s’ utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

TWITTER ADS

El web del prestador utilitza Twitter Ads, que és la plataforma de publicitat de Twitter. Aquesta permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

• Lloc

• Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

• Interessos (activitats, aficions, etc.)

• El que compren a internet i per altres canals.

• Etc.

Des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Twitter Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat. En cap cas s’ utilitzarà la informació procedent de Twitter amb una finalitat diferent.

GOOGLE ADWORDS

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se a GOOGLE. El prestador utilitza Google Adwords, que és la plataforma de publicitat de Google. Aquesta permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

• Lloc

• Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

• Interessos (activitats, aficions, etc.)

• El que compren a internet i per altres canals.

• Etc.

Des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privacitat. En cap cas s’ utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

El prestador podrà seleccionar i publicar testimonis de clients als Serveis. Aquests testimonis poden contenir informació d’identificació personal, com el seu nom i / o ciutat, estat o país on viu. Si desitja que s’elimini o esborri el seu nom o testimoni de la web, s’haurà de comunicar amb el prestador amb les dades de contacte supra ressenyades.

PINTEREST ADS

Els Pinterest Ads són un sistema de publicitat en xarxes socials que permet usar Pinterest per llançar continguts promocionats amb els quals atraure l’atenció del nostre target. Tanmateix, per les característiques de la xarxa en la qual s’ubica, la publicitat a Pinterest té moltes coses en comú amb la publicitat en cercadors, en lloc dels socialistes tradicionals.

Pinterest és una xarxa social que es basa a recopilar idees al voltant de diferents interessos dels usuaris. Els usuaris fan servir la xarxa per guardar les idees que més els interessen, però també per buscar imatges que puguin ser del seu interès a través de paraules clau. I és on Pinterest funciona com un motor de recerca, ja que com a marca ens interessa estar en els primers llocs de les recerques per incrementar la nostra visibilitat. Es pot controlar com fa servir Pinterest aquesta informació per personalitzar l’experiència d’usuari i els anuncis en la configuració de privacitat i dades.

GOOGLE SIGNALS

Google Signals és una aplicació de remàrqueting desenvolupada per Google i que, en el seu funcionament, es vincula a Google Analytics de manera que s’anirà associant la informació de les visites que recull la pàgina web amb els usuaris que hagin iniciat la sessió en la mateixa i que hagin consentit de forma expressa aquesta funcionalitat amb la objectiu de personalitzar els anuncis.

La personalització dels anuncis proporcionada per Google Signals de Google consisteix en la possibilitat d’ubicar els usuaris finals, registrar l’historial de recerques i peticions dins de la pàgina web, a més de registrar si l’usuari ha accedit a la plataforma de You Tube.

Aquesta aplicació ens ajuda també a obtenir estadístiques agregades i anonimitzades sobre el comportament de l’ usuari per mitjà dels diferents dispositius a través dels quals accedeixi als nostres llocs web i proporcionar publicitat adequada.

WHATSAPP

El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que realitzin una consulta a través de whatsapp de SES VERNES, S.L.se regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions d’ ús, polítiques de privacitat i normatives d’ accés que pertanyin a l’ aplicació que procedeixin en cada cas i acceptades prèviament per l’ usuari. SES VERNES, S.L., tractarà les seves dades amb la finalitat d’ administrar correctament la seva consulta, així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Les teves dades es comparteixen amb WhatsApp Ireland Limited, les mesures de seguretat tècniques de la qual asseguren la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la seva informació, segons indica la seva pròpia política de privacitat. No es preveuen més cessions, llevat d’ obligació legal o requeriment judicial. Les teves dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s’ han obtingut i, un cop ja no siguin necessàries, es mantindran degudament bloquejats, arxivats i conservats durant el temps legalment establert. Queda prohibit l’ús del WhatsApp de SES VERNES, S.L., per a l’enviament de continguts que no siguin els necessaris per a la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

SES VERNES, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a SES VERNES, S.L. en els termes establerts en aquesta Política per a l’ exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre SES VERNES, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.