Aparells electrònics i de radiofreqüència

Aparells electrònics i radiofreqüència pel control de plagues.