Hidronetejadores

Les hidronetejadores utilitzen un compressor per crear un flux d’aigua a pressió que segons la llança aplicada, ens permetrà de treure la brutícia amb molta facilitat. S’ha d’anar alerta amb aquestes màquines, ja que poden fer mal a les persones i als animals.