Contenidors i sacs

Contenidors per a la neteja i els residus de l’hort i el jardí i sacs d’emmagatzematge de gra.