Espantalls d'ocells eòlics

Control de plagues eòlic.