Adaptadors per aixetes

Adaptadors per a connectar una mànega de reg a qualsevol aixeta de la llar. Adaptadors femella, adaptadors mascle, adaptadors en colze i molt més!