Política de privacitat

Política de Privacitat

 

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 SES VERNES,S.L amb NIF B17331141 informa a l’usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès. De la mateixa forma, SES VERNES,S.L es compromet a protegir les seves dades personals i a complir amb la llei aplicable sobre la protecció de dades i la privacitat.

Així, aquesta Política de Privacitat ha sigut dissenyada per ajudar-li a comprendre el tipus d’informació que registrem en relació amb els nostres productes i serveis i com processem i utilitzem la mateixa.

Tramesa i registre de dades de caràcter personal

La tramesa de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per SES VERNES,S.L. Així doncs, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.
Així, SES VERNES, S.L recull les seves dades personals quan compra o contracta els nostres productes o serveis, es registra per utilitzar el nostres serveis, accedeix a una promoció o campanya o contacta amb nosaltres d’alguna forma.

Amb tot i això, majoritàriament podrà navegar per les nostres pàgines web sense la necessitat d’identificar-se, encara que existeix diversa informació tècnica que és registrada quan utilitza els serveis, com IP, horaris d’accés, enllaços que visita, la pàgina web des de el lloc mitjançant el qual accedeixes, entre d’altres. Així, quan es posa en contacte amb nosaltres també queda registrada diversa informació, com el número de telèfon.

Per altra banda, existeix la informació que el propi usuari ens proporciona. Quan realitza una compra, accedeix a una promoció o es posa en contacte amb nosaltres, és possible que demanem determinada informació com el nom, direcció de correu electrònic, domicili, noms d’usuari i contrasenyes amb la finalitat d’autenticar el seu usuari, de proporcionar-li els productes o serveis que hagi sol·licitat o de comunicar-nos. Així, també podem enregistrar dades de les seves transaccions realitzades, com sol·licituds o detalls de compra, incloent pagaments realitzats, dades de la targeta de crèdit, domicili de facturació i altra informació financera.

Finalitat del tractament de les dades

SES VERNES, S.L és el responsable del registre i tractament de les seves dades personals.
La finalitat del tractament d’aquestes és:

Subministrar productes i serveis. És possible que tractem les seves dades personals per a poder subministrar el producte o servei sol·licitat a través del web o directament des del punt de venda, així com per poder dur a terme comunicacions i activitats de màrqueting, com són enviar les factures corresponents o la informació interessant sobre productes, ofertes exclusives i serveis per correu electrònic o altres vies de comunicació. Així, també podem tractar les seves dades personals per a crear perfils amb finalitats de màrqueting directe i millorar els nostres productes o serveis. La creació de perfils en les nostres bases de dades inclou el tractament de les seves dades personals per determinar les seves preferències i, per exemple, enviar els missatges comercials més adequats i de més interès.

Conforme al Article 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a del RGPD, si hem obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a l’enviament de comunicacions comercials d’acord amb l’esmentat consentiment. Vostè pot donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte rgpd@laferreteria.cat o gdpr@laferreteria.cat o fent click en l’enllaç previst per això que trobarà al propi email de la comunicació comercial. Un cop donat de baixa bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés de que les dades segueixin essent usades, o ens reservem el dret de continuar fent-les servir en els casos permesos per la llei i sobre els que hem informat en aquest document.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari que envia la informació a SES VERNES,S.L és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant així a SES VERNES,S.L de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

SES VERNES,S.L no respon, per tant, de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a SES VERNES,S.L de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per SES VERNES,S.L sempre que procedeixi de fonts alienes a SES VERNES,S.L.

Cessió de dades a tercers

SES VERNES,S.L no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a cap tercer, es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment
exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016.

Qualitat de dades i retenció

Adoptem les mesures necessàries per a mantenir les dades d’una forma precisa i actualitzada i per eliminar aquelles que puguin ser obsoletes, incorrectes o innecessàries. Amb aquesta finalitat, recomanem que, en cas d’actualització o canvi en les dades personals que s’hagin facilitat a SES VERNES, S.L, puguem ser notificats per tal de mantenir-les correctes i actualitzades i poder fer-ne ús quan sigui necessari.

Retenim les seves dades només el temps necessari per poder complir amb la finalitat de les mateixes o durant el temps fixats per les lleis aplicables.

Seguretat de les dades

SES VERNES, S.L implementa mesures de seguretat tècniques amb la finalitat de prevenir i minimitzar el riscos associats al tractament de dades personals. Aquestes mesures poden incloure l’ús de encriptació, sistema de gestió de drets d’accés, ús de tallafocs o copies de seguretat que garanteixin la seguretat de les dades personals registrades als nostres sistemes i evitin danys accidentals.

 

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

 

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició per carta a l’apartat de correus 243 de Blanes a Mestral, La Ferreteria o a l’email web@laferreteria.cat juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I, i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part de SES VERNES, S.L, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Canvis en la política de privacitat

SES VERNES, S.L es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, SES VERNES,S.L anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.